Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

แหล่งสาระและความรู้

ด้านไอที

  • วิธีปิด OK Google

    November 15, 2019 by

    เป็นอะไรรบกวนจิตใจสำหรับคนเล่นโทรศัพท์มือถือมากเมื่อต้องเจอกับความฉลาดล้ำลึกของ OK Google หรือ Google Assistant ที่มักจะเด้งมาในจังหวะที่ไม่ต้องการเรียกใช้ ทำให้การทำงานอย่างอื่นต้องชะงัก ต้องมาปิดหน้าจอเจ้าตัว OK Google ออกเสียก่อน แต่ไม่เป็นเรายังมีวิธีจัดการเรื่องนี้ ไปที่ >> ปิด OK Google แล้วปัญหากวนใจนี้จะหมดไปอย่างแน่นอน

  • วิธีตั้งค่าคีย์บอร์ดภาษาไทยใน BlueStacks

    November 15, 2019 by

    bluestacks เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจำลองใช้งานแอป android บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเล่นแอปต่าง ๆผ่านคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งเราจะมาลองตั้งค่าให้คีย์บอร์ดของเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ โดยติดตามได้จากคลิปนี้ https://www.youtube.com/watch?v=zw5wQDitNTs

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.